Bod č. 6a

Návrh na doplnenie člena komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.