Bod č. 5

Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.