Bod č. 4

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Kočánkovej ulici 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre Divadlo Aréna so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.