Bod č. 3

Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – stiahnutý z programu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.