Bod č. 1

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2015 a uznesenia č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26. 6. 2014 splatného k 26. 3. 2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.