Bod č. c

Informácia o aktuálnom stave procesu uplatnenia predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.