Bod č. g

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti Infra Services, a. s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.