Bod č. 9b

Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.