Bod č. 71

Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h., po Správe o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2019 polícii)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.