Bod č. 59

Návrh na zrušenie zmluvného predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/60, Mozartova ulica vo vlastníctve manželov Byalkovcov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.