Bod č. 5

Návrh na načerpanie nového úverového rámca a kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.