Bod č. 26

Návrh na schválenie nájmu časti terasy budovy Kúpaliska a Sauny Delfín za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Zamiro, s. r. o., Ružová dolina 18, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.