Bod č. 24

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.