Bod č. 23

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.