Bod č. 2

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.