Bod č. 19

Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenie Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.