Bod č. 18b

Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Záhorská Bystrica, Bratislava–Lamač


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.