BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4a

Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve neziskovej organizácie - Maják nádeje, n. o., v likvidácii - materiál bude prerokovaný po voľbe kontrolóra


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.