BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 10

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Radvanská ulica, a to pozemok parc. č. 1866/11 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 1772/26 a parc. č. 21505/22 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou Ing. Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina Mihala s manželkou Mgr. Andreou Mihalovou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.