Bod č. 3

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.