Bod č. 24

Informácia o podaní on line vyjadrení mesta o uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu Bratislava-Schwechat Pipeline


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.