Bod č. 21a

Informácia o aktuálnom právnom stave ohľadne uplatneného predkupného práva hlavným mestom SR Bratislavou na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.