Bod č. q

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Gerium, Pri trati 47, 821 07 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.