Bod č. 41a

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.