Bod č. 4

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06. 2020, 31. 07. 2020 a k 31. 08. 2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.