Bod č. 2a

Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b/ rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Petra Pilinského, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.