Bod č. 1

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. arch. Drahana Petroviča na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.