Bod č. k

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Kulíškova 6, Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.