Bod č. j

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Radlinského 53


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.