Bod č. g

Informácia o posúdení ekonomickej efektívnosti vybraných zmlúv spoločností DPB, a.s. a OLO, a.s. externou kontrolnou firmou ako súčasť plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 84/2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.