Bod č. 8

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 981/23 a parc. č. 981/24, Silvii Anderson, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.