Bod č. 35

Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu mesta Bratislavy zo štátnej správy na hlavné mesto SR Bratislavu - rokovanie o 12:00 h


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.