Bod č. 26

Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území hlavného mesta SR Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.