Bod č. 24a

Informácia o vzdaní sa členstva Mariana Greksu, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, v komisii kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na voľbu MUDr. Ivety Plšekovej, námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislavy, za členku komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.