Bod č. 16

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/1, parc. č. 77/1, parc. č. 77/5, pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.