Bod č. 11

Návrh na predaj stavby súpis. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného osobitného zreteľa občianskemu združeniu RESOTY - Resocializačné komunity


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.