Bod č. 7

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.