Bod č. 62

Návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby so vstupom z Laurinskej 5, súpis. č. 135, na pozemku parc. č. 5, a nebytového priestoru na prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej 6, so súpis. č. 440, na pozemku parc. č. 3, v k. ú. Staré Mesto v Bratislave, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.