Bod č. 59

Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave pre žiadateľov Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z., a ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA, o.z.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.