Bod č. 44

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5503/1, Jelšová ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.