Bod č. 42

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 a v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/26 a nájmu časti pozemku parc. č. 16948/2 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.