Bod č. 36

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 1336/12, Ing. Dane Vizárovej – DANAIL


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.