Bod č. 32

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave, Janíkov dvor – vozovňa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.