Bod č. 23

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, ulica Zlaté schody, Bc. Karolovi Gálikovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.