Bod č. 20

Návrh na schválenie Dodatku č. 1/.../2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. – 30. 09. 2021 pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.