Bod č. 16

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.