Bod č. 14

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.