Bod č.

Poznámka:

Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom.
Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v stredu (23. 06. 2021) popoludní


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.