BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 24

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2170/26, doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi, CSc., a Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.