Bod č. 27

Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1, v Zmluve o nájme pozemku č. 07 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatku č. 1 a v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 zo dňa 05. 03. 2009 v znení dodatku č. 1 občianskemu združeniu Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.